ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตประเภท 1 วัน
บัตรเข้าชมเฮาส์เทนบอช 1 วัน และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับพาสปอร์ตได้ 1 วัน
1
ผู้ใหญ่ 6,900
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 5,900
เด็ก 4,500
ผู้สูงอายุ 6,400
ไม่สามารถใช้วันที่ 1 เมษายน , 22 กรกฎาคม, 23 กันยายน, 31 ธันวาคม
พาสปอร์ตประเภท 2 วัน
บัครเข้าชมเฮาส์เทนบอชติดต่อกัน 2 วัน และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับพาสปอร์ตได้ติดต่อกัน 2 วัน
2
ผู้ใหญ 12,300
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 10,300
เด็ก 8,300
ผู้สูงอาย 11,800
ไม่สามารถใช้วันที่ 31 มีนาคม, 1 เมษายน , 21-22 กรกฎาคม,
22-23 กันยายน, 31 ธันวาคม
พาสปอร์ตประเภท 3 วัน
บัครเข้าชมเฮาส์เทนบอชติดต่อกัน 3 วัน และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับพาสปอร์ตได้ติดต่อกัน 3 วัน
3
ผู้ใหญ 16,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 14,500
เด็ก 11,200
ผู้สูงอาย 15,500
ไม่สามารถใช้วันที่ 31 มีนาคม, 1 เมษายน , 21-22 กรกฎาคม,
22-23 กันยายน, 31 ธันวาคม
บัครเข้าชมชม (ผ่านประตู)
บัครเข้าชมเฮาส์เทนบอช 1 วัน สามารถโดยสารรถบัสในสวนสนุกได้ 1 วัน
1
ผู้ใหญ 4,400
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,400
เด็ก 2,100
ผู้สูงอาย 4,400
ไม่สามารถใช้วันที่ 1 เมษายน , 22 กรกฎาคม, 23 กันยายน, 31 ธันวาคม

※อัตราค่าบัตรสำหรับวันที่ 22 ก.ค. และ 23 ก.ย. จะแตกต่างจากอัตราปกติ เนื่องจากมีงานแสดงดอกไม้ไฟ กรุณาตรวจสอบประกาศที่เกี่ยวข้อง (และบัตรประเภ 2 วัน / และบัตรประเภท 3 วัน)

ประเภท เวลา ราคา(เยน)
พาสปอร์ตอาณาจักรแห่งแสง หลัง 5 โมงเย็น
รวมบัตรเข้าชมพาเลส เฮาส์เทนบอช
17.00 น. ขึ้นไป
ผู้ใหญ 4,900
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4,100
เด็ก 3,200
ผู้สูงอาย 4,400
ไม่สามารถใช้วันที่ 22 ก.ค. 23 ก.ย. 4 พ.ย และ 31 ธ.ค.
บัตรชมแสงไฟยามค่ำคืน
ไม่สามารถใช้กับเรือล่องคลองและเครื่องเล่นอื่นๆได้
17.00 น. ขึ้นไป
ผู้ใหญ 4,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3,000
เด็ก 2,000
ผู้สูงอาย 3,900
ไม่สามารถใช้วันที่ 31 ธันวาคมได้

※ ผู้เข้าพักโฮเตลอัมเตอร์ดัมไม่สามารถซื้อบัตรประเภทนี้ได้
※ ผู้เข้าพักโรงแรมในเครือไม่สามารถใช้บัตรประเภทนี้เพื่อกลับเข้าสวนสนุกในวันถัดไปได้

ประเภท วัน ราคา(เยน)
พาสปอร์ตสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมประเภท 1.5 วัน
บัครเข้าชมเฮาส์เทนบอชได้ติดต่อกัน 2 วัน (วันแรกเข้าหลัง 15.00 น.)
และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับพาสปอร์ตได้ติดต่อกัน 2 วัน
2
ผู้ใหญ 9,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 8,000
เด็ก 6,500
ผู้สูงอาย 8,500
ไม่สามารถใช้วันที่ 1 เมษายน , 22 กรกฎาคม, 23 กันยายน, 31 ธันวาคม
พาสปอร์ตสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมประเภท 2 วัน
บัครเข้าชม เฮาส์เทนบอช ได้ติดต่อกัน 2 วัน และสามารถใช้กับเครื่องเล่นที่ใช้กับ
พาสปอร์ตได้ติดต่อกัน 2 วัน
2
ผู้ใหญ 10,900
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 9,900
เด็ก 8,000
ผู้สูงอาย 10,300
ไม่สามารถใช้วันที่ 31 มีนาคม, 1 เมษายน , 21-22 กรกฎาคม,
22-23 กันยายน, 31 ธันวาคม

※ โรงแรมของเฮาส์เทนบอช: โฮเตลยุโรป (Hotel Europe) โฮเตลอัมสเตอร์ดัม (Hotel Amsterdam) ฟอร์เรสวิลล่า (Forest Villa) โรงแรมเฮนนา (Henna Hotel) โรงแรมวอเตอร์มาร์ค เฮาส์-เทนบอช (Watermark Hotel เฮาส์เทนบอช)
โฮเตลโอคุระ JR เฮาส์เทนบอช (Hotel Okura JR เฮาส์เทนบอช) โฮเตลนิคโค เฮาส์เทนบอช (Hotel Nikko เฮาส์เทนบอช)
※สำหรับแขกโรงแรมของเฮาส์เทนบอช ในกรณีที่ต้องการกลับเข้าไปในสวนสนุกอีกครั้งในวันถัดไป สามารถซื้อพาสปอร์ตพิเศษสำหรับผู้เข้าพักโรงแรมของเฮาส์เทนบอชได้ตามค่าธรรมเนียมด้านล่าง
(สำหรับผู้ใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เด็ก และผู้สูงอายุ) ราคา 4,100 เยน (ไม่รวมถึง ผู้ที่ซื้อพาสปอร์ตพิเศษสำหรับเข้าชมช่วงเย็น)
※ ไม่สามารถใช้วันที่ 22 กรกฎาคม, 23 กันยายน และ 31 ธันวาคมได้
※ อัตราค่าบัตรสำหรับวันที่ 22 ก.ค. และ 23 ก.ย. จะแตกต่างจากอัตราปกติ เนื่องจากมีงานแสดงดอกไม้ไฟ กรุณาตรวจสอบประกาศที่เกี่ยวข้อง

하우스텐보스, 나가사키, 네덜란드, 꽃축제, 일루미네이션, 빛의 왕국, 원피스 극장, 호텔 유럽, 호텔 암스테르담, 포레스트 빌라
/ /